Vorig jaar mei heeft de gemeenteraad ingestemd met de aankoop van het Belastingkantoor en de Rabobank aan de Spuiboulevard. Dit om een start te kunnen maken met een grondige transformatie van het gehele gebied tussen Achterom en Prinsenstraat. Het westelijk deel, nu Stads- en Regiokantoor, wordt dan herontwikkeld voor woningbouw, prima. Het oostelijke deel zou dan volgens het college geschikt zijn voor het herhuisvesten van deze (boven)gemeentelijke kantoorfuncties.

Is het zo vanzelfsprekend dat in dit gebied nieuwe kantoorfuncties gaan ontstaan? Wij denken van niet. Wonen doet leven, de impuls voor een bruisende binnenstad! Wij als CDA zien daarin vele uitdagingen, zoals differentiatie in omvang en vormen van woningbouw. In samenhang met de nog te ontwikkelen Woonvisie voor de stad. Daarnaast moeten parkeervoorzieningen, ter vervanging van de te slopen parkeergarages Veemarkt en Spuihaven, opnieuw worden ingevuld. Welke uitdagingen zijn er om de parkeerkwaliteit, vooral voor de bereikbaarheid van het winkelgebied en de historische binnenstad, te verbeteren? Willen we dat nog steeds bovengronds regelen of anders, dus ondergronds? Dan ook mede gericht op het ‘ontblikken’ van de straten in de binnenstad. Is het een gekke optie om de Spuihaven weer bevaarbaar te maken, ter versterking van Dordrecht als waterstad? Welke vergroening krijgt het openbare gebied?

Kortom, veel dilemma’s en uitdagingen, die vragen om regie, visie, daadkracht, kwaliteit en lange termijn denken. Dat kost tijd en dat mag, want het gaat om een belangrijke stedelijke ingreep, van cruciaal belang voor de woon- en leefkwaliteit van de gehele stad. Het CDA zal zich daarvoor inzetten! Ook meedenken? Reacties zijn meer dan welkom: t.oostenrijk5@upcmail.nl

Categorieën: Centrum