Het CDA Dordrecht ijvert al sinds het begin van deze raadsperiode in 2014, voor het gratis parkeren voor mantelzorgers. Gegeven het persbericht van de gemeente van 6 april op de website van de gemeente Dordrecht is binnen de  CDA fractie de gedachte ontstaan dat het gratis parkeren voor mantelzorgers uiteindelijk geregeld was. Uit een gesprek met het college is echter gebleken dat mantelzorgers met deze nieuwe regeling toch nog € 70,60 moeten betalen voor maximaal 180 parkeeruren per jaar. Wij gaan dus door met onze inzet op dit onderwerp en verwachten van het college binnenkort het definitieve voorstel, waarmee gratis parkeren voor mantelzorgers alsnog voor 2018 gerealiseerd zal zijn.

Categorieën: Geen categorie