Onderwijs vormt de basis van de toekomst van onze kinderen. Daarom is en blijft het belangrijk om ambitie te hebben met het niveau en de faciliteiten van de Dordtse scholen. Vandaag is een eerste aanzet gepresenteerd voor de toekomst van het Leerpark, waar momenteel al diverse middelbare scholen en het Da Vinci college zijn gevestigd.

CDA Wethouder Heijkoop (Onderwijs & Arbeidsmarkt): ‘het is onze ambitie om het Leerpark een impuls te geven. Denk aan een nieuwe woningtoren en ruimte voor startende ondernemers, maar in het bijzonder aan meer HBO onderwijs en bereikbaarheid. Onderdeel van onze ambitie is dan ook om een station te realiseren op het Leerpark’. Peter van der Meer, bestuursvoorzitter van het Albert Schweitzer Ziekenhuis steunt deze visie: we werken toe naar het idee van een campus. Die kruisbestuiving is van belang.’ Ook het Da Vinci college kijkt met veel interesse naar de ambitie van het college.

Als CDA fractie steunen wij deze ambitie. Als we onze stad ook de komende decennia aantrekkelijk(er) willen maken en houden, dan moeten we nu de keuze maken om te investeren in het Dordtse onderwijs. We zien de discussie in de raad positief tegemoet.

Categorieën: Geen categorie