Veel kinderen gaan naar een peuterspeelzaal of kinderopvang. Omdat dit de eerste stap is in het onderwijstraject van een kind, is het belangrijk dat de basis direct op orde is. Zeker als het gaat om taal. Gelukkig hebben we in Dordrecht heel veel goede en enthousiaste (opvang)medewerkers. Elke dag doen zij hun best om kinderen in een leerzame en veilige omgeving op te laten groeien. Peter Heijkoop: als wethouder onderwijs vind ik dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om hen hierbij te ondersteunen. Eén van de mogelijkheden is het aanbieden van aanvullende cursussen en vakopleidingen. Met veel plezier heb ik dan ook de diploma’s uit mogen reiken aan een deel van de meer dan 200 medewerkers die nu met succes een zware taalcursus hebben voltooid. Goed voor hen en goed voor onze kinderen!

Categorieën: Geen categorie