De Spuiboulevard is heel veel mensen al jaren een doorn in het oog. Het had zo mooi kunnen zijn: een combinatie van groen, water, veel licht en een vlotte doorstroom van verkeer. In plaats daarvan hebben we nu verouderde kantoren, een betonkolos, een paar verdwaalde bomen in de berm en parkeergarages. Als er een prijs bestond voor de meest troosteloze ‘boulevard’, dan zouden we die zonder moeite binnen slepen. Tot zover het slechte nieuws. Het goede nieuws: de gemeenteraad heeft besloten dat het zo niet langer kan. De Spuiboulevard gaat de komende jaren grondig op de schop. Dat geeft dus ruimte om ambitieus na te denken over de uitstraling van onze stad! Het CDA heeft die duidelijke ambitie: wij willen de Spuiboulevard ondertunnelen, zodat het autoverkeer uit het zicht is én veel beter kan doorstromen. Tegelijkertijd willen wij zoveel mogelijk verouderde kantoren slopen, een bevaarbare Spuihaven en het mogelijk maken van ondergronds parkeren. Door deze combinatie van ondertunneling en sloop, ontstaat de ruimte om een frisse, groene gezinswijk te bouwen. We hebben in Dordt immers een groot tekort aan betaalbare middenklasse woningen. Ook meedenken over de toekomst van de Spuiboulevard? Mail dan naar t.oostenrijk5@upcmail.nl