Wethouder Peter Heijkoop:

Veel mensen in Dordrecht hebben moeite met lezen en schrijven. Naar schatting zelfs ongeveer een kwart van alle Dordtenaren. Soms omdat mensen vroeger slecht taalonderwijs hebben gehad of simpelweg iets langer nodig hadden dan het onderwijssysteem toestond, soms omdat Dordtenaren hun oorsprong elders hebben en blijvend moeite houden met lezen en schrijven. Dit maakt het moeilijk om mee te doen in de samenleving. Het is van belang om te erkennen dat moeite hebben met lezen en schrijven geen schande is. Pas dan kun je de stap zetten om wél mee te doen, hulp te vragen en ben je niet langer afhankelijk van trucjes om te voorkomen dat je iets moet schrijven of lezen.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, heb ik als verantwoordelijk wethouder een nieuwe aanpak in gang gezet. We bieden maatwerk aan de mensen die ondersteuning nodig hebben, rekening houdend met diens achtergrond. Taalcursussen zullen zo laagdrempelig mogelijk worden gegeven, bijvoorbeeld in het wijkcentrum, op scholen of zelfs bij mensen thuis.

Ook koppelen we vanaf nu bijbehorende vaardigheden aan de taalcursus. Denk aan computervaardigheden, solliciteren en digitaal omgaan met geld. Zo kunnen we samen de draad oppakken en volop meedraaien in de samenleving. Ook meedoen met een cursus? Neem dan contact op met Stichting Lezen en Schrijven via bo@lezenenschrijven.nl of tel 06-24299897.

Categorieën: Geen categorie