Oog voor elkaar

Vorige week werd de discussie over Kil4 positief afgerond. Een project dat al 17 jaar(!) liep en waarin al vele tientallen miljoenen zijn geïnvesteerd. Kil4 is het laatste grote stuk grond dat we als Dordt in kunnen zetten om meer banen te creëren. Tegelijkertijd ontstaat zo de ruimte om de oudere bedrijventerreinen aan te pakken. Dat is hard nodig, want veel grond is in het verleden versnipperd uitgegeven. Aan versnippering hebben nieuwe bedrijven niets. Die hebben grote stukken grond nodig, bijvoorbeeld voor logistieke bedrijvigheid.

Het is dan ook goed voor de toekomst van onze stad dat de gemeenteraad bijna unaniem groen licht gaf om snel te beginnen met het huisvesten van nieuwe bedrijven. Want ook in Dordt zitten nog steeds teveel mensen thuis, die wel graag aan de slag willen. Het CDA gaat ook voor hun toekomst. Een vaste baan voor iedereen die graag wil werken. Zodat je de zekerheid hebt van een stabiel inkomen waar je je gezin mee kunt onderhouden. De laatste jaren is die zekerheid angstaanjagend snel afgebrokkeld. Ik geloof niet in de doorgeslagen flexibilisering waar het laatste kabinet Rutte werk van heeft gemaakt en die veel mensen tot wanhoop heeft gedreven. De crisis mag dan voorbij zijn op de Zuidas, voor de rest van Nederland krabbelt de economie pas weer net uit het dal. Veel gewone mensen zijn hun zekerheden kwijt. Hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Vraag eens aan een verpleegkundige hoe gaaf het is om een 0-urencontract te hebben. Aan een invalleerkracht hoe gaaf het is om haar tiende tijdelijke contract te moeten ondertekenen. Aan een bouwvakker hoe gaaf hij het vindt om alleen nog werk te krijgen als zogenaamde ZZP’er. Aan de kinderen van een alleenstaande ouder, hoe zij het ervaren dat hun vader of moeder 2 banen nodig heeft om rond te komen.

Het aanpakken van deze terechte zorgen vraagt om het hebben van oog voor elkaars behoeften en mogelijkheden. Verbinding tussen mensen met een wetenschappelijke en praktische opleiding. Om nieuwe zekerheden. Maar bovenal om meer goede banen, zoals bijvoorbeeld op de Kil4. Alleen zo kunnen we onze kinderen een stabiele toekomst bieden.