Op 20 juli 2017 overleed Koos Hogeweg, raadslid voor de ARP en het CDA in Dordrecht. Hij werd na al een avontuurlijk leven elders in de wereld in 1972 Dordtenaar door een benoeming als hoofd van de dr. H. Colijnschool. Gereformeerd in al zijn vezels, gevormd door en geworteld in de ARP, gedreven door zijn ambitie om van betekenis te zijn voor de medemens stelde hij zich kandidaat voor de gemeenteraad. Hij heeft van 1974 tot 1994 zijn rol als volksvertegenwoordiger op zijn geheel eigen wijze ingevuld. Met oog voor de mens in nood, getuigend van zijn geloof met de daarbij horende waarden en normen, vechtend tegen de links-liberale moraal van zijn dagen die daarmee in strijd was.

Hij was waardevol voor de samenleving door zijn bekommernis om het lot van o.m. Vietnamvluchtelingen, de kinderen van het getroffen Tsjernobyl, drugsgebruikers en Roma’s. Het woord uit Marcus 12 vers 30  “Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.” vertaalde Koos naar zijn eigen leven en handelde ook daarnaar.

Tegelijkertijd ging Koos vanuit zijn rotsvast geloof de strijd aan met ontwikkelingen in de samenleving die niet bij zijn geloofsvisie paste. Hij vertolkte zijn zorgen en afkeer m.b.t. de vrijer wordende abortus- en euthanasieregeling, de verruiming van het alcohol- en drugsbeleid, de losser wordende seksuele moraal, en de aantasting van het ouderlijk gezag. Hij kwam frank en vrij in de gemeenteraad voor zijn opvattingen uit. Rechtlijnig, koppig en gedreven ging hij de discussie aan. Wie hem goed kende, ontwaarde in zijn ogen een twinkeling die verried dat hij ook plezier beleefde aan die verbale gevechten. Hij verzuimde daarbij niet om tijdig zijn achterban te mobiliseren en de publieke opinie te beïnvloeden door middel van zijn goede contacten met de plaatselijke verslaggevers. Zo werd hij in zijn werkzame leven van grote betekenis voor veel mensen en organisaties. Van Koos mag gezegd worden dat hij meer dan één steen  in meer dan één rivier op aarde heeft gelegd. Hij leverde daarmee op indrukwekkende wijze het bewijs van zijn bestaan.

Het CDA in Dordrecht is hem dankbaar daarvoor. Moge hij rusten in vrede.

Categorieën: Geen categorie