Het CDA Dordrecht heeft op dinsdag 19 december tijdens de raadsvergadering samen met anderen een zogenaamde motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ ingediend over jeugdhulp. Dat doen we alleen als we vinden dat er echt iets aan de hand is waar we snel iets mee moeten.

Als CDA hebben we ons in de afgelopen raadsperiode steeds ingespannen om de transitie en transformatie van de jeugdzorg zo goed mogelijk te laten verlopen en te zorgen dat we in contact bleven met mensen die hiermee als klant dagelijks te maken hebben. En daar kwam vaak zorgelijke geluiden naar boven. De laatste bijeenkomst met bewoners uit Dordrecht en de regio was voor ons de druppel die de emmer deed overlopen. Aanwezige ouders gaven aan dat zij – ondanks dat het volgens de wet goed geregeld is – nog steeds niet voor elkaar krijgen om een persoonsgebonden budget voor zorg te kunnen besteden aan hulp uit het eigen sociale netwerk. Daarnaast krijgen zij de afwijzing niet op papier, waardoor zij geen bezwaar kunnen aantekenen. Het was een bijeenkomst vol emotie en voor burgerraadslid Elly van Wenum de aanleiding om hierover vragen te stellen aan de wethouder en vervolgens een motie te schrijven. Wij spreken hierin onze teleurstelling uit en hopen hiermee te bereiken dat de wethouder meer invloed tot daadwerkelijke verandering zal uitoefenen. Na een rondgang bij collega’s van de raad bleken alle partijen deze motie te steunen, waarin we het college vragen:

– Per direct stappen te ondernemen om te zorgen dat (a) bij afwijzing van een aanvraag voor jeugdhulp een schriftelijke beschikking wordt afgegeven binnen de in de Awb gestelde termijn en (b) een aanvraag voor een PGB bedoeld om hulp in te schakelen van iemand uit het sociale netwerk, niet om die reden wordt afgewezen.
– Voor de periode tot zomer 2018 een meldpunt in te richten bij de gemeente Dordrecht ten behoeve van Dordrecht en de regio waar ouders zich kunnen melden die ondanks voorgenomen beleid op bovengenoemde punten problemen ervaren.
De motie die door alle partijen gezamenlijk is ingediend is met algemene stemmen aangenomen. Een geweldig resultaat dat weer hoop geeft dat er nu daadwerkelijk iets in de praktijk zal veranderen.

Het CDA dankt de andere partijen voor hun steun en houdt de uitvoering van de motie nauwlettend in de gaten.

Categorieën: Geen categorie