Vandaag dient Christiaan Merkuur namens het CDA het initiatiefvoorstel ‘preventie van kinderleed door vrijwillige anticonceptie’ in. Belangrijke stap, in navolging van Rotterdam en Tilburg, tegen verwaarlozing en mishandeling van kinderen.

Chrisitaan Merkuur: “Het voorstel roept op om aan te sluiten bij Tilburg en Rotterdam, twee gemeenten die het voortouw hebben genomen op het gebied van vrijwillige anticonceptie. Het beleid om mogelijke onmachtige personen voor te lichten over anticonceptie en/of gratis anticonceptie te verstrekken, past niet alleen bij de beweging die we in onze stad maken van beperking van kinderleed naar preventie, maar ook bij de inzet om mensen zoveel mogelijk in staat te stellen om zelf, met alle informatie én opties tot hun beschikking, te beslissen over hun toekomst.”

De afgelopen maanden zijn betrokkenen vanuit de gemeente, de GGD en het werkveld bij elkaar gebracht om de inhoud om te bouwen naar het initiatiefvoorstel dat vandaag is ingediend. De burgemeester heeft initiatiefvoorstel in ontvangst genomen. Bespreking volgt in januari 2018.