Een christendemocraat die zijn bestuurlijk talent en verbindende kwaliteit langdurig inzette voor de Dordtse samenleving

Op 8 januari 20018 is op 80-jarige leeftijd Gerard Hovius overleden, de eminence grise van de Dordtse CDA-afdeling. In zijn looks en statuur is deze eretitel in de hedendaagse betekenis van dit begrip zeker op hem van toepassing. Een lange carrière in en inzet voor het bedrijfsleven, de politiek, de kerk en andere maatschappelijke organisaties hebben hem tot een bekende en alom gewaardeerde Dordtenaar gemaakt.
Voor zijn entree in de gemeenteraad was hij al gekend als zoon van een gewaardeerde predikant en als eigenaar van een caravanbedrijf op markante locaties in het Dordtse straatbeeld. Als raadslid voor de CHU kwam hij in 1974 in de raad. Na 2 raadsperioden werd hij in 1982 wethouder openbare werken, verkeer en sociaal economische zaken.
Eén van zijn kwaliteiten was dat hij in de politiek en in zijn contacten daarbuiten met iedereen goed overweg kon. Zodoende bouwde hij een indrukwekkend netwerk op dat hij succesvol kon inzetten bij zijn activiteiten na zijn wethouderschap.
Zijn kerkelijke betrokkenheid etaleerde hij in functies als voorzitter van de Vereniging van de vrienden van de Grote Kerk, als bestuurslid van de Stichting Behoud Grote Kerk en als voorzitter van de stichting Bijzondere Concerten.
Zijn inzet voor het maatschappelijk middenveld blijkt o.m. uit zijn lidmaatschap van het hoofdbestuur van de Prot. Zorggroep Crabbehoff en het voorzitterschap van het bestuur van de Christelijke Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs in Dordrecht.
Zijn bijzondere band met het bedrijfsleven laat zich schetsen door het noemen van zijn voorzitterschap van de Dordrechtse Ondernemersvereniging. En het feit dat hij de initiatiefnemer voor de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen was.
De officiële waarderingen voor zijn betrokkenheid en inzet blijken uit de toekenning van de bronzen erepenning van de stad Dordrecht in 2009. In 2011 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Tot het eind van zijn leven heeft Gerard zich een overtuigd en loyaal lid van het CDA getoond.
Het CDA in Dordrecht is hem dankbaar daarvoor en betuigt zijn respect voor de tot eminence grise uitgegroeide partijgenoot. Moge hij rusten in vrede.

Categorieën: Geen categorie