De beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen is –naast veiligheid en goede zorg– een onderwerp dat veel naar voren komt in de gesprekken die het CDA in de stad voert.

Om dat voor elkaar te krijgen moeten er behoorlijk wat nieuwe woningen bij gebouwd worden. Maar waar? En in welke prijsklasse?

Wim van der Kruijff (nummer 2 van de CDA lijst): “Laten we voorop stellen dat we niet in de polders willen bouwen. Die houden we groen. Wij zien voldoende mogelijkheden voor woningbouw binnen de huidige bebouwde kom”.

Het CDA wil komende jaren woningbouw in het gebied bij de Zwijndrechtse Brug en Weeskinderendijk (dus hard doorlobbyen om de giftreinen weg te krijgen), op het terrein van het voormalige Refaja ziekenhuis en op de Staart aan de noordkant van de Merwedestraat door een aantal bedrijven dat daar zit in overleg te helpen verhuizen naar de Dordtse Kil.

Daarnaast wil het CDA buiten het kernwinkelgebied de leegstand verminderen door bestemmingsplannen flexibeler te maken, waardoor een heel aantal winkel- of kantoorpanden tot woningen omgebouwd kan worden. Per winkelzone willen we dat daar in overleg met de winkeliers, bedrijven, bewoners en andere belanghebbenden een plan voor wordt gemaakt.

Het CDA wil dat iedereen in Dordrecht een betaalbare woning kan krijgen. Daarom moeten er meer huurwoningen rond de €700 en meer koopwoningen en appartementen rond de €225.000 gebouwd worden, zorgen we dat er studentenwoningen komen en zorgen we ook dat mensen met een hoger inkomen hier fijn kunnen wonen, want dat is nodig om ons voorzieningenniveau en vestigingsklimaat voor bedrijven goed op peil te houden.

Categorieën: Nieuws