De nieuwe raad is uit de startblokken. Veel nieuwe mensen in de raad en dat is te merken. En wel in positieve zin! Wij ervaren een prettige, open,  op samenwerking gerichte sfeer. Dat belooft wat.

Nu komt het er op aan om de mooie plannen uit de verkiezingscampagne om te zetten in daden.

Bijvoorbeeld waar het gaat om

  • voldoende betaalbare woningen,
  • steun voor sport- en scoutingverenigingen,
  • de WMO,
  • de jeugdzorg,
  • samenhangend ouderenbeleid,
  • het ondersteunen en voorkomen van overbelasting bij vrijwilligers en mantelzorgers,
  • meer hoger onderwijs in Dordrecht,
  • specifieke issues in uw wijk.  

Met deze belangrijke opgaven zijn we nu met andere partijen aan de slag een coalitie akkoord te maken. Maar papier is geduldig. Daarna moet het gebeuren! Geen woorden, maar daden. Het gaat de komende vier jaar nadrukkelijk aankomen op uitvoeringskracht.

Het CDA trekt daarin graag samen op met u als Dordtse inwoners, bedrijven, verenigingen, kerken, moskeeën en instellingen.

Bij deze nodigen wij u hartelijk uit een mailtje naar fractie@cdadordrecht.nl te sturen als u enthousiast bent mee te doen aan overleggen over één of meer van bovenstaande ( of andere)  onderwerpen.

Graag tot ziens en met hartelijke groet namens de CDA fractie,

Wim van der Kruijff – fractievoorzitter

Categorieën: Nieuws