Het CDA wil dat de gemeente sportclubs gaat ondersteunen bij de aanvraag van subsidies. De inzet van veel vrijwilligers is belangrijk voor de sportclubs, maar vrijwilligers zijn al druk genoeg. Ook hebben zij vaak minder ervaring met subsidieaanvragen dan gemeentelijke ambtenaren.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen ten behoeve van amateur – sportclubs
Hiermee kunnen amateur – sportclubs in heel Nederland extra subsidie krijgen voor het bouwen en onderhouden van gebouwen en velden. Ook de aanschaf van sportmaterialen kan in aanmerking komen. Voor de subsidiepot geldt wel: op = op, dus het CDA maant het college tot haast.
De CDA-fractie roept het college op om de subsidie onder de aandacht te brengen bij de sportclubs. Met deze subsidie kunnen de sportclubs investeren in de toekomst van de vereniging. Deze verenigingen hebben namelijk een belangrijke maatschappelijke functie.
Er is maar liefst 87 miljoen euro beschikbaar.

Arine v.d. Heuvel

Categorieën: Nieuws