Nieuwe sportsubsidies

Het CDA wil dat de gemeente sportclubs gaat ondersteunen bij de aanvraag van subsidies. De inzet van veel vrijwilligers is belangrijk voor de sportclubs, maar vrijwilligers zijn al druk genoeg. Ook hebben zij vaak minder ervaring met subsidieaanvragen dan gemeentelijke ambtenaren. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een Lees meer…