Het Dordtse CDA vindt het belangrijk dat vrouwen die spraakmakend waren in de geschiedenis van onze stad een podium krijgen. In het kader van het jaar van ‘Dochters van Dordrecht’ wordt daarom een eigen kandidaat – oud-raadslid Elly Meijer (87) – in het zonnetje gezet. Raadslid Mafalda Weerts organiseerde samen met fractiegenoot Arine van den Heuvel de huldiging op donderdagmiddag 14 maart. Ook om aandacht te vragen voor de activiteiten die rondom de ‘Dochters van Dordrecht’ worden georganiseerd.

Raadslid Elly Meijer was een geëmancipeerde vrouw die van 1982 tot 1998 in de Dordtse gemeenteraad zat. Elly koos ervoor om juist de zware onderwerpen bespreekbaar te maken. Ze ontpopte zich tot deskundig en zeer alert waakhond op het gebied van milieu.

Veertig jaar geleden – oktober 1979 – werd Dordrecht immers opgeschrikt door de vondst van vervuilde grond onder de woningen in de Merwepolder op de Staart. Dat werd des te ingrijpender omdat er vanaf 1984 ook huizen moesten worden gesloopt. Juist in de buurt van die wijk wilde Dordt later, op indringend verzoek van de provincie, vervuilde grond gaan storten. Ook voerde Elly Meijer oppositie tegen het plan van de langdurige stort van niet te verwerken gif in de Derde Merwedehaven. Uiteindelijk gaf de meerderheid van de raad toch medewerking aan het plan. De problemen rondom deze stort kwamen vooral aan het daglicht toen Elly Meijer gestopt was als raadslid. Ze had een vooruitziende blik.

“Als beginnend raadslid ben ik nog bij de hand genomen door Elly Meijer”, aldus de huidige fractievoorzitter van het CDA, Wim van der Kruijff. Hij vindt het gezien de staat van dienst van Elly terecht dat duidelijk gemaakt wordt dat zij niet is vergeten. “Het is goed dat de aandacht voor honderd jaar vrouwenkiesrecht ervoor zorgt dat we door deze aandacht vrouwen bedanken voor hun maatschappelijke betrokkenheid bij Dordrecht en de Dordtenaren. Daarom is het goed dat de naam van Elly Meijer weer valt. Ze was voor mij een voorbeeld in haar onverschrokken houding en strijdvaardigheid tegen de milieuvervuiling in de Derde Merwedehaven. Ze liet zich op geen enkele manier afschrikken door intimiderende bestuurders. Ik hoop dat er nog veel van zulke Dochters van Dordrecht opstaan.”


Elly Meijer was raadslid van 1982 tot 1998.

Categorieën: Nieuws