Ruim 20 jaar geleden is de Dordtse Sterrenwacht geopend. Sindsdien vervullen zij een waardevolle educatieve rol. Dit blijkt ondermeer uit de vele schoolklassen die zij ontvangen en rondleiden.

In de periode 2001/2002 was dit voor CDA Dordrecht reden zich in te zetten voor een vaste gemeentelijke subsidie aan de Sterrenwacht. Via een toen door het CDA ingediend amendement op de gemeentebegroting is dit gelukt. Mooi om te zien dat dat een goede beslissing is geweest: kort geleden heeft de Sterrenwacht de 150.000e bezoeker heeft ontvangen. De kans was groot dat dat één van de vele op bezoek komende basisschoolleerlingen zou zijn. En ja, dat bleek het geval.

Ook fijn dat het recent gelukt is nieuwe enthousiaste beheerders te vinden. Wij wensen hen en het vrijwilligersteam van Sterrenwacht Mercurius succes met het ontvangen van nog veel bezoekers.

Gaat u ook eens een kijkje nemen?! Het is echt de moeite waard.
Neem om te beginnen eens een kijkje op hun website https://www.sterrenwacht-mercurius.nl/