Burgers en bedrijven moeten uit kunnen gaan van een betrouwbare overheid en de overheid moet duidelijk zijn over de spelregels. Anders schaadt het vertrouwen. Ook in Dordrecht moet hier aandacht voor zijn zodat de gemeente op een betrouwbare manier omgaat met de Dordtse burgers en ondernemers en zij moeten weten waar ze op kunnen rekenen als zij een huis kopen, zich geconfronteerd zien met bebouwing of investeren.

Afgelopen week kwamen er twee berichten naar buiten (zie onderaan dit artikel de verwijzingen) die ons in dat opzicht zorgen baren. De situatie rondom de dwangsom van 2 ton die de gemeente wil opleggen aan de bewoners van het appartementengebouw De Zilvervloot in Wielwijk en de situatie rond de garageboxen aan het Kasperspad waar onduidelijkheid bestaat over de vergunning en inmiddels ook sprake is van mogelijke dwangsommen.

Beide dossiers lopen al jaren, maar de onduidelijkheid en onzekerheid duren voort.

Daarover hebben wij de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Heeft u kennisgenomen van het artikel in het AD over De Zilvervloot (14/1) en het artikel over de garageboxen (17/1)?
  2. Klopt het dat De Zilvervloot in 2005 is opgeleverd en dat de gemeente toen heeft vastgesteld dat alle vergunningen, incl. de daarbij toegepaste bouwmaterialen in orde waren? Licht uw antwoord toe.
  3. Op welke wijze heeft de gemeente in kaart gebracht dat De Zilvervloot niet in orde is en wat is de reden dat dit nu aan het licht komt?
  4. Is het aan de kopers , c.q. de VvE te verwijten dat zij hiermee nu geconfronteerd worden?
  5. Klopt het dat de garageboxen afwijken van de aanvankelijke plannen en door de welstandscommissie als een ‘welstandsexces’ is gekwalificeerd? Licht uw antwoord toe.
  6. Wat is de afweging geweest om de garageboxen toch te vergunnen en hoe duidt u de uitspraak van de rechter dat de vergunning niet rechtsgeldig is?
  7. Welke mogelijkheden ziet u om in deze trajecten het gesprek met de belanghebbenden op een wijze vorm te geven dat zij hun vertrouwen in de gemeente, als zijnde het bevoegd gezag, niet verliezen en met alle partijen tot een oplossing te komen?
  8. Zijn er lessen te trekken voor de gemeente om onzekerheid voor burgers en ondernemers te voorkomen en langlopende trajecten zoals deze te voorkomen? Licht uw antwoord toe.

De CDA fractie ziet met belangstelling uit naar de beantwoording van deze vragen.

Hartelijke groet,

Team CDA Dordrecht

Theo Oostenrijk, raadslid

Jan van Dam Timmers, commissielid

https://www.ad.nl/dordrecht/onbegrip-bij-flatbewoners-om-dwangsom-van-2-ton-wegens-brandgevaar-wij-zijn-geen-grenfell-tower~a7a99803/

https://www.ad.nl/dordrecht/dwangsom-dreigt-vanwege-spuuglelijke-garageboxen-kasperspad~af21a43f/