Het CDA Dordrecht is er op TEGEN dat woningen worden opgekocht door beleggers en speculanten die niet zelf in de woningen gaan wonen, maar ze veelal voor grof geld verhuren.

Daarom hebben wij op 28 september 2021 in de commissievergadering Fysieke Leefomgeving aangekondigd met een initiatiefvoorstel te komen voor invoering van een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding.

Om de zaak te versnellen veranderen we dat, want afhandeling van een initiatiefvoorstel blijkt tijdrovend. Tijd die er gezien de urgentie van dit onderwerp niet is.

Dat neemt niet weg dat wij het college Burgemeester en Wethouders oproepen om met de hoogste urgentie met dit onderwerp aan te slag te gaan. Daar wil de CDA-fractie bij helpen door het aanbieden van de nota ‘Zelfbewoningsplicht & Anti-Speculatiebeding’. Zoals gezegd: formeel geen initiatiefvoorstel, maar inhoudelijk wel een kant en klare handreiking, waarmee volgens ons invoering per 1 januari 2022 mogelijk is.