Dordrecht kent een te grote woningleegstand waardoor in deze tijd van woningnood onnodig kostbare woonruimte leeg staat. Het CDA Dordrecht heeft vragen gesteld aan het college over de actie die zij gaat ondernemen om deze leegstand tegen te gaan.

Jan van Dam Timmers “Veel mensen kennen wel de langdurige leegstaande huizen terwijl zij of hun familieleden geen huis kunnen vinden. Wij vinden het onacceptabel dat er meer dan 1000 woningen in Dordrecht leegstaan terwijl er zoveel mensen alles in het werk stellen om een woning te vinden. Vaak gaat het om beleggers die andere belangen hebben dan het huisvesten van inwoners. Eerder hebben we al werk gemaakt van een zelfbewoningsplicht om beleggers de voet dwars te zetten. Nu is het tijd voor de volgende stap.”

Hard optreden tegen leegstand
CDA Dordrecht wil hard optreden tegen leegstand omdat het onacceptabel is dat er mensen geen woonruimte hebben terwijl er toch heel veel woningen beschikbaar zijn. Het oplossen van de wooncrisis door bouwen kost tijd terwijl het bestrijden van leegstand veel sneller kan.
Langdurige leegstand kan door de gemeente aangepakt worden, maar dan moet zij wel actie ondernemen, bijvoorbeeld met een ambitieuze leegstandsverordening die die dit probleem aanpakt. Naast controleren van leegstand kan dit bijvoorbeeld het maken van afspraken met verhuurders of verkopers over de woningen. Jan van Dam Timmers: “Misschien is nog niet bij iedereen de urgentie doorgedrongen of hebben ze nog onvoldoende de schrijnende verhalen gehoord. Naast het goede gesprek met woningeigenaren is er in de wet ook ruimte voor strengere maatregelen. Door het bestrijden van de leegstand maken we meer woningen beschikbaar voor alle Dordtenaren. De nieuwe coalitie moet hier echt werk van maken”.

Lees onze vragen aan het college:

Dordrecht, 14 februari 2022, Vragen ex artikel 40 Reglement van Orde
Betreft: Een extra stap tegen woningnood: gebruik de leegstaande woningen!

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.

Geacht College,
Voor veel Dordtenaren is er geen geschikte huur of koopwoning beschikbaar. Tegelijkertijd hebben we de indruk dat er in Dordrecht een dat er veel woningen niet bewoond worden. Het is niet uit te leggen aan Dordtenaren dat er huizen leegstaan terwijl deze ook (al dan niet tijdelijk) bewoond zouden kunnen worden. Om leegstand aan te kunnen pakken is het allereerst belangrijk dat we als raad goed op de hoogte wat de situatie is op het gebied van leegstand. Naar aanleiding van onze observaties en de klaarliggende landelijke crisis en herstelwet de volgende vragen:

 1. Wat is de actuele hoeveelheid woningen op de Dordtse woningmarkt waarop geen mensen staan ingeschreven?
 2. Hoeveel woningen staan al meer dan een halfjaar leeg?
 3. Ziet het college een toename of een afname in leegstand van woningen in Dordrecht?
 4. Bent u het met het CDA Dordrecht eens dat het zinvol is om afspraken te maken met de eigenaren van langdurige leegstaande woningen o.a. de bewoning van deze woningen?
 5. Zo nee, waarom niet?
 6. Welke stappen of maatregelen zou het college buitenom het maken van afspraken met huiseigenaren kunnen zetten om leegstand tegen te gaan?
 7. Wat zijn de hoofdoorzaken van langdurige leegstand?
 8. Welke plichten heeft een huiseigenaar in Dordrecht als huizen leegstaan? Is er bijvoorbeeld net als in andere steden een verplichting om te melden dat een woning leegstaat?
 9. Wat voor mogelijke middelen, al dan niet tot beschikking van de gemeente op dit moment, zouden de aanpak van leegstand kunnen ondersteunen?

  De Rijksoverheid heeft in de Crisis- en herstelwet een experiment opgenomen om meer te kunnen doen tegen de woningleegstand. Naar aanleiding van deze wet en dit experiment het volgende:

 10. Wil het college de mogelijkheden uit de crisis en herstelwet gebruiken om leegstand op de Dordtse woningmarkt aan te pakken?
 11. Overweegt het college het melden van leegstand verplicht te stellen?
 12. In lijn met bovenstaande vragen zou dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verplichten van woningeigenaren om woningen te laten gebruiken voor bewoning?
 13. Overweegt het college een maximale leegstand termijn afdwingbaar te maken via een Last onder Dwangsom?
 14. Overweegt het college om eigenaren van leegstaande woningen te verplichten om lege woningen tegen marktconforme huurprijs (in overleg te bepalen met de gemeente) te verhuren?

De CDA fractie ziet met belangstelling uit naar uw beantwoording van deze vragen.
Hartelijke groet,
Team CDA Dordrecht

Jan van Dam Timmers, commissielid

Categorieën: Woningnood