De Rekenkamer commissie heeft onderzoek gedaan naar beschikbaarheid van woningen in Dordrecht. De conclusie van het onderzoek is dat het bouwen van dure woningen geen probleem lijkt te zijn in Dordrecht maar dat de bouw van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen ver achter blijft.

Reden voor GroenLinks, SP, VSP en CDA om een amendement in te dienen waarbij zij het college opdracht geven nu echt aan de slag te gaan met het verminderen van het tekort aan sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

>>> Het roer moet om, en wel nu <<<

Het huidige trage bouwtempo van betaalbare en sociale woningen is niet uit te leggen en vraagt om een substantiële wijziging in prioriteit. Wijken als Amstelwijk, Stadswerven en Wilgenwende bieden geen oplossing voor starters, jongeren en ouderen met een bescheiden inkomen. Het zijn juist de betaalbare huizen die zo hard nodig zijn voor deze doelgroepen en het zijn juist de betaalbare huizen die in de stad veel te weinig gebouwd worden.

Wanneer de markt niet functioneert, is het aan de overheid in te grijpen en sturing te geven zodat de balans hersteld wordt.

Met dit amendement wordt deze opdracht aan dit college en een volgend college vastgelegd. De gewenste doorstroom komt onvoldoende op gang, dus moeten we meer bouwen naar behoefte.

Voor nu hebben vier partijen aangegeven dit amendement in te willen dienen. We nodigen andere partijen van harte uit zich hierbij aan te sluiten.

Update 22-2-2022: Dit amendement is unaniem door de gemeenteraad aangenomen! 💪

Categorieën: Woningnood