De formateurs maakten vandaag het volgende bekend:

Planning
De formatie is flink op stoom. Er is de afgelopen periode hard doorgewerkt, ook tijdens het meireces. Er komt veel inhoud op tafel, waarbij we echt tot de kern moeten doordringen om tot gedeelde standpunten en ambities te komen. Dat geeft stevige gesprekken. De contouren van het hoofdlijnenakkoord worden stap voor stap steeds duidelijker. De partijen werken, zoals eerder gemeld, niet aan een gedetailleerd uitgewerkt akkoord. Maar zij willen nadrukkelijk ook geen akkoord met slechts abstracte algemeenheden. Het akkoord moet echt de richting en ambitie vastleggen. En dat vraagt nog wat meer tijd dan wij ten tijde van de vorige brief aan uw raad inschatten. De inhoudelijke gesprekken zijn immers leidend, en de planning volgt daaruit. En niet andersom. Zodra we een definitieve datum hebben, informeren wij u.

Focuspunten hoofdlijnenakkoord
De gesprekken over de opgaven hebben geleid tot de eerste contouren van het hoofdlijnenakkoord.
Die willen wij graag met u delen. Het akkoord heeft als startpunt de Agenda 2030, waar uw raad in juli 2021 mee heeft ingestemd. De formerende partijen leggen daarin nadrukkelijk andere en/of nieuwe accenten voor de komende collegeperiode.
Het hoofdlijnenakkoord wordt opgebouwd aan de hand van vijf focuspunten:

 • meer betaalbare woningen;
 • een duurzame en groene stad;
 • groei van de economie en een gezonde arbeidsmarkt;
 • gelijke kansen en zekerheden voor al onze inwoners;
 • een veilige, leefbare en levendige stad.

Deze focuspunten vormen de basis van het akkoord. Het zijn onderwerpen waar de formerende partijen graag samen met uw raad en de stad verder invulling aan geven.

Input van raad
De genoemde onderwerpen roepen bij u ongetwijfeld herkenning op: in de meeste van uw
programma’s zijn deze opgenomen. Op het vlak van wonen, verduurzaming, groen en kansengelijkheid zien wij veel overeenkomsten tussen de politieke standpunten van de raadsfracties en het komende hoofdlijnenakkoord.
Op 19 april jl. vroegen wij u om extra inbreng die u de formerende partijen wilt meegeven. Wij zijn als formateurs heel blij dat verschillende partijen deze mogelijkheid hebben benut om hun input mee te geven. Dat geldt in het bijzonder voor de partijen die gericht inhoudelijke thema’s en suggesties hebben gestuurd: Gewoon Dordt, Partij voor de Dieren, PvdA, Forum voor Democratie, DENK en Op Ons Eiland. De inbreng heeft de gesprekken, zoals verwacht, verrijkt. Het voert te ver om alle punten in deze brief langs te lopen, maar een aantal van de punten zal inderdaad een plek krijgen in het komende akkoord. Andere worden als prikkelende inspiratie gebruikt voor de verdere uitwerking. Graag willen de formerende partijen na presentatie van het akkoord aan de bovengenoemde raadsfracties terugkoppelen hoe zij hun inbreng hebben meegenomen in de formatiegesprekken.

Input uit de stad
Ook in de stad is input opgehaald voor de formatietafel. Dat leverde veel reacties op. Hierin ging het vaak over het belang van (meer) groen in de stad. En de wens om het groene buitengebied groen te houden. De formerende partijen onderschrijven dit van harte. Het is niet voor niets een focuspunt in het komende akkoord. Datzelfde geldt voor de bouw van sociale en betaalbare woningen. Dat er een doorbraak nodig is op dit punt is voor een ieder helder. Ook de mogelijkheid voor hoogbouw én aandacht voor voldoende werkplekken zijn straks terug te vinden in het akkoord.
Verder werd aandacht gevraagd voor ruimte en veiligheid voor fietsers. En voor energie: verspilling tegengaan door isolatie, opwek door zonnepanelen op daken stimuleren. Ook deze onderwerpen hebben een plek gekregen in het akkoord.
De formerende partijen en wij als formateurs vinden het mooi om de betrokkenheid uit de stad en de raad te zien. Het bevestigt de 4 partijen in de keus om de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord samen met de raad en de stad verder vorm te geven.

Kandidaat-wethouders
Tot slot willen de formerende partijen u laten weten wie hun kandidaat-wethouders zijn. We zetten ze voor u op een rijtje:

 • VVD
  • Maarten Burggraaf, Wethouder gemeente Dordrecht
  • Marc Merx, Hoofd afdeling handhaving bij de Kansspelautoriteit
 • GroenLinks
  • Chris van Benschop, Beleidsadviseur Economie bij de gemeente Zwijndrecht
  • Tanja de Jonge, Consultant bij Farfalla Services, wethouder gemeente Barendrecht 2018-2022
 • ChristenUnie/SGP
  • Rik van der Linden, Wethouder gemeente Dordrecht
 • CDA
  • Peter Heijkoop, Wethouder gemeente Dordrecht

De portefeuilleverdeling volgt bij de presentatie van het politiek akkoord.

Peter Heijkoop – CDA Dordrecht

Categorieën: Formatie