In de gemeenteraadsvergadering van 31 mei heeft de nieuwe fractievoorzitter, Franciske van Vugt-Roose, onderstaande woordvoering gehouden.

Voorzitter,

Het politiek akkoord geeft ruimte aan de raad en de stad om mee invulling te geven aan ambities die  op hoofdlijnen zijn weergegeven. Ambities die bedoeld zijn richting en antwoord te geven op de vele snelle veranderingen in onze maatschappij en op de dringende wensen in onze stad Dordrecht.

Het Dordrecht dat we ook voor de volgende generaties goed leefbaar willen houden en waar iedereen mee kan doen. Dat houdt onder meer in dat onze kinderen veilig kunnen opgroeien, een opleiding volgen, passend werk en een woning vinden en dat je op een aangename manier ouder kunt worden in de eigen wijk. Daar hoort ook bij dat Dordt vergroent, zie de stevige klimaatambitie.

Het CDA Dordrecht is blij dat het akkoord er blijk van geeft verder te kijken dan eigenbelang. Er is volop aandacht voor verschillen tussen Dordtenaren, jong en oud, mobiel of juist niet mobiel, diverse culturen, rijk en arm.

We zijn ons ervan bewust dat we met elkaar staan voor grote te realiseren opdrachten. We zijn er trots op dat veel van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van het CDA hun weg naar het akkoord hebben gevonden, zoals:

Woningbouw. Voor onze ouderen, voor gezinnen met kinderen, voor studenten, voor alleenstaanden, voor ieder moet er een betaalbaar huis te kopen zijn. Het wordt een enorme uitdaging om die woningen in de verschillende segmenten te realiseren. Hierbij denken we vanuit doelgroepen, zodat er bv. knarrenhofjes voor ouderen gebouwd kunnen worden, of de woningen waar jongeren, starters en gezinnen met smart op wachten.

Bestaanszekerheid. We vinden het belangrijk dat we zelfs in deze financieel onzekere tijd voor gemeenten toch extra geld vrijmaken om armoede te bestrijden. Er zijn meer en meer gezinnen in armoede en er dreigen nog meer gezinnen door het ijs te zakken. Als het gaat om bestaanszekerheid kunnen de mogelijkheden die er zijn nog beter benut worden, waarbij wat ons betreft de grenzen van de wet opgezocht worden.

Participatie. Jong en oud doet mee in Dordt. Het CDA ziet de grote waarde van verenigingen, moskeeën, kerken, vindplaatsen en buurthuizen. Dordt zou Dordt niet zijn zonder de talloze vrijwilligers die zich jaar na jaar inzetten voor de medemens. Het verenigingswerk willen we ondersteunen. De mantelzorgers in onze stad komen we graag weer tegemoet.

De Dordtpas heeft inmiddels zijn plek gevonden in de Dordtse samenleving. Steeds meer mensen schaffen deze pas aan om deel te kunnen nemen aan het leven in de binnenstad. De Dordtpas wordt daarnaast ook ingezet om het mogelijk te maken dat kinderen zich kunnen aansluiten bij een sportclub. Een wens van het CDA wordt daarmee ingevuld.

Ook het schoolzwemmen wordt uitgebreid. Een zwemdiploma is geen luxe, maar vinden we noodzaak. Het is dan ook mogelijk om kinderen met een gerust hart mee te nemen naar het te realiseren stadsstrand.

En natuurlijk zijn we als CDA Dordrecht heel blij met het vergroenen van meer schoolpleinen. Kinderen hoeven niet op te groeien op stoeptegels, maar groeien groen groot.

Betrouwbare overheid. Onze dienstverlening moet menselijk, begrijpelijk en toegankelijk, zodat mensen niet vermalen worden in een ambtelijke molen. Met zaken waar inwoners en gemeente tegenover elkaar staan, zullen wethouders zich er persoonlijk mee bezighouden. De handhaving zal meer zichtbaar en bereikbaar worden in de eigen wijk.

Wat hebben we al een mooie stad! Een levendige binnenstad, een nieuwe hogeschool en al veel groen in de stad. Om onze stad financieel en qua voorzieningen gezond te houden, blijkt het nodig dat Dordt groeit. Meer ondernemers, meer studenten, meer inwoners en meer bomen zijn welkom. Dit vraagt ook om een goede bereikbaarheid van onze stad, zodat er een goed vestigingsklimaat gerealiseerd kan worden. De ambitie ligt hoog, maar bij schapekoppen weet je een ding zeker: dat wat er in de kop zit, zit niet in de …

In de komende tijd zullen veel gesprekken volgen met de raad en de stad om nadere invulling te geven aan het akkoord. Gesprekken waarin de expertise van de raad, van onze stad en onze inwoners wordt benut. Hierbij aan alle raadsfracties en de stad de welgemeende uitnodiging om aan de verdere inkleuring van het akkoord deel te nemen. Het CDA Dordt gaat voor een toekomstbestendige stad waarin we oog, oor en hart hebben voor elkaar en voor de stad.

Categorieën: Formatie