Het nieuwe politieke akkoord

In de gemeenteraadsvergadering van 31 mei heeft de nieuwe fractievoorzitter, Franciske van Vugt-Roose, onderstaande woordvoering gehouden. Voorzitter, Het politiek akkoord geeft ruimte aan de raad en de stad om mee invulling te geven aan ambities die  op hoofdlijnen zijn weergegeven. Ambities die bedoeld zijn richting en antwoord te geven op Lees meer…