Dordrecht wordt omgeven door water, de Oude Maas, Dordtse Kil, Nieuwe Merwede en Beneden Merwede. Pleziervaart en beroepsvaart komen samen op de plek waar de Dordtse Kil overgaat in het Hollands Diep. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) komt in actie zodra de veiligheid van mensen op het water in het geding is.

Namens de fractie hebben Jan van Dam Timmers en Mathijs Remijn de KNRM bezocht om inzicht te krijgen in hoe deze vrijwillige redders te werk gaan en inspiratie op te doen wat wij als gemeente beter kunnen doen. Uit dit bezoek kwam als voornaamste punt naar voren dat de aanrijroute naar het zuidelijke boothuis in de winter niet gestrooid wordt, wat zorgt voor onveilige situaties voor onze hulpverleners en voor mensen in nood. Bij  gladheid kan de uitruktijd 20 minuten langer zijn dan gemiddeld.

Het CDA Dordrecht roept het college van burgemeester en wethouders op de aanrijroute op te nemen in het strooiplan, zodat de redders ook in de winter klaar kunnen staan voor watergebruikers.