Stop met belemmeringen voor zonnepanelen op het dak!

De mogelijkheden voor zonnepanelen in het centrum zijn onvoldoende. Dit komt door een strenge interpretatie van de welstandsnota. Een beleidsstuk op basis waarvan de welstandscommissie aanvragen voor vergunningen beoordeeld. Hierdoor kunnen soms panden niet verduurzaamd worden terwijl dit juist wel de ambitie is in Dordrecht. De energierekeningen blijven daardoor hoog en op lange termijn zal de binnenstad onaantrekkelijk worden om te wonen. De regels rondom zonnepanelen zijn strikt in Dordt en zorgen voor onbegrip bij inwoners. Wat het CDA Dordrecht betreft komt daar vlot een einde aan.

Dinsdag komen wij dan ook met een initiatiefvoorstel om dit mogelijk te maken. De VVD en GroenLinks hebben zich hierbij aangesloten. Het CDA Dordrecht vindt een goede welstandsnota van belang, want daardoor is het mogelijk om de kwaliteit van gebouwen en van het stadsgezicht goed te houden. Toch is op dit moment de werking tegengesteld. Inwoners ondervinden obstakels als ze een aanvraag indienen, terwijl de nota juist bedoeld is om initiatiefnemers te kunnen ondersteunen in het verwezenlijken van hun plannen, zo lezen we in het voorwoord van de huidige welstandsnota.

Jan van Dam-Timmers: ‘We hebben in Dordt een stevige klimaatambitie, daar waar het kan moeten we zo snel mogelijk die ambitie omzetten in passend beleid.’

Ambtenaren moeten de regelgeving die voortkomt uit deze nota uitvoeren en moeten zelfs al een negatief advies geven als een zonnepaneel zichtbaar is voor lange mensen die aan de overkant van de straat hun best doen om het dak aan de overkant te bekijken. Inmiddels weten we dat de regels uit de welstandsnota beginnen te knellen. De monumenten- en welstandscommissies moeten alle (ver)bouwinitiatieven van Dordtse inwoners toetsen aan het voorgeschreven beleid. Ambtenaren zijn gebonden aan de regels, ook al voelt men aan dat een negatief advies over het aanbrengen van zonnepanelen geen goed doel meer dient.

Onze inwoners hebben er al vaker blijk van gegeven hier geen begrip meer voor te hebben. Een behoorlijk aantal inwoners eerder al besloten om zonder ambtelijke rompslomp (vergunning) de panelen op het dak te leggen. Begrijpelijk, maar helaas wordt hierdoor het stadsgezicht in een aantal gevallen echt aangetast. Buren met identieke daken hebben de panelen in verschillende richtingen liggen en zelfs de maat is erg verschillend. Bewoners geven aan dat er niet op gehandhaafd wordt, dus het risico dat inwoners nemen lijkt hiermee aanvaardbaar. Dat is een onwenselijke situatie. Een ander deel van onze inwoners is teleurgesteld als er een negatief advies in de bus valt. Hoe moet dan de energierekening betaalbaar blijven? Hoe blijft een woning aantrekkelijk om op een later moment nog te verkopen? Op de lange termijn zal de binnenstad onaantrekkelijk zijn voor bewoning met als mogelijke gevolgen verloedering en verkrotting.

Om die onwenselijke gevolgen tegen te gaan is het nodig om de welstandsnota zo snel mogelijk aan te passen. De aanpassing komt tegemoet aan de mogelijkheden en aan de wensen van deze tijd.

Franciske van Vugt-Roose: ‘Het is mogelijk om met een aantal beperkte aanpassingen in de tekst heel veel inwoners tegemoet te komen. Het CDA Dordrecht is ervan overtuigd dat dit ook goed is voor het bewoonbaar houden van de binnenstad.’

Door de regels in de welstandsnota aan te passen is het gelukkig mogelijk om meer mogelijk te maken voor inwoners van Dordrecht om hun huis te verduurzamen en om in te spelen op de gestegen energiekosten. Ook wij willen dat het stadsgezicht beschermd blijft, dit kan door de toetsing op zonnepanelen een stuk milder te maken. Als er een tijd komt waarin er weer nieuwe middelen zijn gevonden om te verduurzamen, kunnen panelen eventueel weer zonder schade achter te laten verwijderd worden. Als ons initiatiefvoorstel wordt aangenomen moet het college aan de slag met vlot bekendmaken en toepassen van het nieuwe beleid.

Download het initiatiefvoorstel hier.

Franciske van Vugt-Roose en Jan van Dam Timmers voorafgaand aan de indiening van het initiatiefvoorstel in de gemeenteraad
Categorieën: Nieuws