In de gemeenteraadsvergadering van 14 maart 2023 diende Albert Klerk, namens de fractie van CDA Dordrecht een initiatiefvoorstel in onder de titel ‘Fijn Fietsen in Dordrecht – waar de fietser meer voorrang, ruimte en comfort krijgt.

Fijn Fietsen in Dordrecht, waar de fietser meer ruimte, voorrang en comfort krijgt. Dit is de titel waaronder het CDA Dordrecht dit initiatiefvoorstel aan het college wil aanbieden.

Al in het najaar van 2021 begon het CDA met het ophalen van input van de Dordtse inwoner. Op herhaalde advertenties in Dordt Centraal kwamen enorm veel suggesties binnen en nog steeds eigenlijk. Met collega Wim van der Kruijff zijn we bij mensen thuis geweest, met mensen op de fiets gestapt, hebben we een thema-avond georganiseerd en het resultaat bieden wij vandaag aan.

Kern van het verhaal is dat wij vragen om een denkomslag. Als het, het college ernst is om het STOMP-principe te hanteren zal bij de aanleg en vernieuwing van wegen vanuit het perspectief van de fietser moeten worden gedacht en minder vanuit het perspectief van de automobilist. Vanzelfsprekend niet om automobilisten te pesten, maar vooral om fietsgebruik te bevorderen en ja, dat vraagt om keuzes.

Dordrecht beschikt al over een hoofd- en doorfietsroutenetwerk. Het CDA Dordrecht stelt voor dat dit fietsroutenetwerk duidelijk bewegwijzerd wordt en de hoofdfietsroutes, die vooral de wijken onderling en de binnenstad met elkaar verbinden, herkenbaar worden door een groene kleur asfalt. Daarnaast stelt het CDA voor dat er meer ruimte en comfort komt voor de fietser, bijvoorbeeld door het verwijderen van paaltjes en snelheidsbeperkende maatregelen voor automobilisten te vervangen door sinusdrempels over de volle breedte van de weg waar dit nog niet het geval is.

Als het aan het CDA Dordrecht ligt, moet het college lef tonen door over eenrichtingsverkeer voor automobilisten na te denken op plaatsen waar meer ruimte voor de fietsers gewenst is, maar nog niet mogelijk is. Maak deze afweging per straat of situatie in samenspraak met bewoners en belanghebbenden in een zorgvuldig participatieproces.

Wees bereid meer ruimte voor de fiets te creëren ten koste van andere weggebruikers, een smallere groenstrook of trottoir, minder ruimte voor parkeren en/of door eenrichtingsverkeer in te voeren. Op deze manier wordt de inrichting van de fietsinfrastructuur echt vanuit het perspectief van de fietser benaderd, en krijgt de denkomslag, die noodzakelijk is om de fiets een aantrekkelijker alternatief dan de auto te maken, daadwerkelijk vorm.

Uit de reacties van de inwoners van Dordrecht zijn 30 gevaarlijke situaties naar voren gekomen. Juist omdat deze door de Dordtenaren zelf zijn aangedragen en veelal voorzien van een mogelijke oplossing, roepen wij het college op deze plaatsen met voorrang aan te pakken. Gemene deler van de reacties is dat de infrastructuur in Dordrecht nog onvoldoende uitnodigt tot het nemen van de fiets als vervoermiddel om van A naar B te komen.

Tenslotte wil de CDA fractie al die inwoners van Dordrecht die hebben gereageerd en hun input hebben geleverd enorm bedanken voor hun tijd om ons te voorzien van informatie.

Samen met de Dordtenaar maken wij Dordrecht nog een stukje mooier en met dit initiatiefvoorstel in de hand, roepen wij het college op om samen deze denkomslag te maken en het STOMP-principe écht te omarmen en zo Dordrecht écht een fietsstad te maken.

Download het initiatiefvoorstel hier.


1 reactie

Veilig fietsen in Dordrecht volgens het CDA - Drechtsteden · 14 april 2023 op 16:45

[…] Lees hier meer over hun voorstel. […]

Reacties zijn gesloten.