Structuurvisie windenergie

In de commissievergadering Fysieke Leefomgeving van 19 april werd het voorstel ‘Vaststellen structuurvisie Windenergie Dordrecht’ besproken. Een voorstel dat de kaders aangeeft als het gaat om de plaatsbepaling, de beoogde energieopbrengst en de veronderstelde hoogtes van de te plaatsen windmolens. Het CDA kan zich vinden in het voorstel, de verschillende Lees meer…