KFAGgDTwIn de commissievergadering Fysieke Leefomgeving van 19 april werd het voorstel ‘Vaststellen structuurvisie Windenergie Dordrecht’ besproken. Een voorstel dat de kaders aangeeft als het gaat om de plaatsbepaling, de beoogde energieopbrengst en de veronderstelde hoogtes van de te plaatsen windmolens. Het CDA kan zich vinden in het voorstel, de verschillende belangen zijn goed afgewogen.

De plaatsbepaling komt overeen met wat wij al in het CDA-verkiezingsprogramma 2014-2018 hebben opgenomen, namelijk de mogelijke plaatsing van windmolens langs de oevers van de Dordtse Kil.

Wij vinden als CDA, vanuit het uitgangspunt dat we de wereld beter doorgeven aan onze kinderen, dat de ambitie om 2050 Dordt ‘energieneutraal’ te krijgen serieus moet worden genomen. Hierbij kijken we echter niet alleen naar nieuwe vormen van energie: er valt nog een wereld te winnen op het gebied van energiebesparing. Ook het bieden van ruimte aan private partijen (bijvoorbeeld initiatieven van burgers) past in deze visie.

Met  het bovenstaande beleid voldoen wij ruimschoots aan het overkoepelende beleid van de Provincie Zuid-Holland als het gaat om het genereren  van de hoeveelheid ‘MegaWattages’  op ons eiland. Dit is van belang, omdat wij dan als gemeente zelf invulling kunnen blijven geven aan deze doelstelling.

Een laatste discussiepunt betrof de hoogte van de windmolens. In de structuurvisie is opgenomen dat de mogelijke hoogte is gebaseerd op de nu veronderstelde opbrengsten. Als toekomstige technische ontwikkelingen mogelijkheden bieden om windmolens compacter te maken dan nu het geval is, dan moet daar alle ruimte voor zijn. Die flexibiliteit van de kaders is voor ons dan ook leidend om voortdurend te kunnen blijven inspelen op de ontwikkelingen.