De komende jaren (maar het begint al op 1 januari a.s.) wordt de scheiding van wonen en zorg (SWZ) doorgevoerd voor mensen die tot voor kort naar het verzorgingshuis zouden verhuizen. Dat betekent dat de overheid wil dat ouderen, maar ook mensen met een handicap of psychiatrische aandoening, langer thuis blijven wonen, ook als zij al veel zorg nodig hebben. Het CDA heeft zorgen of de goede zorg en begeleiding wel gegarandeerd blijft in de nieuwe situatie.

Deze maatregel heeft namelijk grote gevolgen voor veel ouderen met een zorgvraag, mensen met een handicap en psychiatrische cliënten en daarom hecht het CDA veel waarde aan een goede voorbereiding, zeker waar het gaat om de samenwerking tussen de verschillende organisaties en de gemeente.

Deze mensen hebben dan veel extra ondersteuning nodig van de gemeente (Wmo-diensten), woningcorporaties (aangepaste woning) en zorgaanbieders (van verzorgingshuizen naar thuiszorg). Onduidelijk is welke gevolgen dit heeft voor burgers, de verschillende organisaties en de gemeente.

Ook kan de SWZ gevolgen hebben voor de leefbaarheid in een wijk, denk bijvoorbeeld aan een GGZ-cliënt met gedragsproblemen die niet meer in een beschermde omgeving woont, maar zelfstandig in de wijk. Dit kan mogelijk leiden tot overlastsituaties. Hier moeten de partijen zich gezamenlijk op voorbereiden.

Omdat dit een ingrijpende beleidsmaatregel betreft, waarvan de precieze gevolgen nog onduidelijk zijn, heeft het CDA aan haar collega’s in de raad voorgesteld om een consultatieavond beleggen. Voor deze avond op 11 december worden woon- en zorgorganisaties uitgenodigd om uit te leggen wat de gevolgen zijn van dit beleid en hoe wij ons goed kunnen voorbereiden.