Parkeren bij Oranje Wit

Als verenigingspartij staat het CDA voor het aanpakken van problemen bij sportclubs. Daarom hebben wij op 12 september wederom aandacht gevraagd voor parkeren en veiligheid bij Stadspolder Oranje-Wit. In de sportparkenvisie lezen we het volgende: “Het Park heeft op zaterdag te maken met parkeerproblemen. Daarnaast is de infrastructuur aan herziening/renovatie Lees verder…

Even voorstellen: Inge Mous

De nummer drie op de lijst is Inge Mous. Hieronder stelt zij zich voor. Mijn naam is Inge Mous. Ik woon en werk al 17 jaar met veel plezier in Stadspolders. Als moeder van drie tienerdochters vind ik veiligheid belangrijk. Zo moet iedereen veilig kunnen oversteken bij rotonde Groene Zoom. Het is aantrekkelijk Lees verder…

Begroting 2014: Aandacht voor vrijwilligers, sportverenigingen en ouderenzorg/mantelzorg

Vandaag boog de gemeenteraad zich over de begroting voor 2014. Prioriteiten voor het CDA zijn vrijwilligers, sportverenigingen en ouderenzorg/mantelzorg. Veel moties zijn vanuit de raad ingediend. Het CDA heeft zelf moties ingediend om onder ander het aantal coffeeshops terug te brengen (samen met BVD) en speciale parkeervergunningen t.b.v. mantelzorgverleners te Lees verder…