26Dordrecht is onderdeel van de Drechtsteden. De regio Drechtsteden bestaat uit zes gemeenten (Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht) en heeft totaal circa 260.000 inwoners.

Deze samenwerking levert Dordrecht veel op. Zo trekken we samen op waar het gaat om de regionale arbeidsmarkt, het aantrekken van sterke bedrijven naar de regio, maar lobbyen we ook gezamenlijk richting het kabinet en de provincie over zaken als infrastructuur en externe veiligheid (gevaarlijke stoffen). Maar het meest zichtbaar is de samenwerking in het sociale domein: zo hebben de Drechtsteden een gezamenlijke sociale dienst en voeren we samen de Wmo uit. En straks gaan we ook samen de taken oppakken die door het Rijk op ons bordje worden gelegd, zoals de jeugdzorg, de uitbreiding van de Wmo en de Participatiewet. De samenwerking in de Drechtsteden is succesvol en wordt met interesse gevolgd door andere gemeenten in het land.

Bijzondere positie Dordrecht
Vandaag hebben we in de gemeenteraad gesproken over de wijze waarop de Drechtsteden worden bestuurd. Dat gebeurt via een Drechtraad waarin alle fracties in de Drechtsteden een vertegenwoordiger hebben. Het dagelijks bestuur bestaat uit het Drechtstedenbestuur o.l.v. onze burgemeester Brok. Het Drechtstedenbestuur bestaat nu uit tien bestuurders (waaronder onze wethouder Bert van de Burgt) uit de verschillende gemeenten. Een beetje veel van het goede; dat vindt het CDA, maar ook de meeste andere partijen.

De meeste partijen in de Dordtse raad willen dat iedere gemeente (naast de onafhankelijk voorzitter Brok) straks één wethouder levert aan het Drechtstedenbestuur. Wij vinden dat geen recht doen aan de bijzondere positie van Dordrecht en willen daarom dat Dordrecht twee wethouders levert aan het toekomstige Drechtstedenbestuur. Bijna de helft van de inwoners komt uit Dordrecht, een enorm deel van de Dordtse begroting gaat om in de regio dus dan is het logisch dat Dordrecht ook een extra bestuurder levert. Zeker gezien de enorme belangen voor Dordrecht in het sociale domein. Wel staat kwaliteit voorop. Het nieuwe college moet in 2014 dus zorgen dat zij twee sterke kandidaten naar voren kunnen schuiven.

Het CDA is voor samenwerking in de regio, het levert de stad veel op, zowel inhoudelijk als financieel. Echter de stad zal wat het CDA betreft altijd zelfstandig blijven en moet op een bescheiden wijze een leidende rol in de regio blijven vervullen. Het CDA is absoluut tegen een Drechtstad en dat zal ook zeker zijn terug te lezen in ons verkiezingsprogramma dat wij dit najaar zullen presenteren.