KeesHet sluiten van verzorgingshuizen, doordat er landelijk is besloten tot een andere aanpak voor het wonen van ouderen, leidt op plaatselijk niveau tot zorgwekkende toestanden. Ook in Dordrecht.

Zo wordt bijvoorbeeld Thureborgh gesloten en daardoor moet onder andere de 100-jarige dementerende moeder van de heer Littel verhuizen. Misschien zelfs wel twee keer, want het haar beloofde nieuwe onderkomen was nog niet beschikbaar voor de beoogde sluitingsdatum van 1 juli. Vele Dordtse CDA´ers hebben of hadden familie met dementie en weten dus uit ervaring dat verhuizen voor dementerenden, zeker op zo’n leeftijd, geen goede zaak is.

Intussen is er enig uitstel bewerkstelligd onder de druk van de publieke discussie hierover. Toch heb ik gemeend om nogmaals aandacht te moeten vragen voor deze situatie, gesteund door de VSP, te meer omdat ook het Hospice De Patio in de gevarenzone komt. Ook zo’n onderdak voor kwetsbare mensen is een belangrijke voorziening die we hoe dan ook moeten behouden voor de stad. Binnenkort zullen we daarom als gemeenteraad spreken over dit onderwerp.