Heijkoop_Peter-1Na de succesvolle uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 19 maart, heeft het CDA de afgelopen weken met BVD, VVD en CU/SGP onderhandeld over een politiek akkoord. We kijken terug op constructieve onderhandelingen in goede sfeer.

Het CDA is tevreden met het eindresultaat, omdat het programma inzet op voor ons belangrijke thema’s. In dit politiek akkoord zoekt de coalitie nadrukkelijk de samenwerking met de Dordtse inwoners, maatschappelijke organisaties en verenigingen: meer samenleving, minder overheid. Het CDA heeft daar in de afgelopen jaren en ook tijdens de campagne sterk op ingezet.

Voor het CDA is de toekomst van de zorg één van de belangrijkste punten in de komende jaren. Wij gaan ons inzetten voor een succesvolle overgang van zorgtaken naar de gemeente mét nadrukkelijk oog voor mogelijke knelpunten. Met o.a. huisarts Kees Rovers hebben wij veel kennis in huis om daar onze bijdrage aan te leveren. Het CDA heeft vorig jaar voorgesteld, en ook tijdens de campagne herhaald, dat er meer moet worden gedaan voor mantelzorgers en vrijwilligers. Ook dat komt terug in het coalitieprogramma: zo komt er een onderzoek naar concrete mogelijkheden om het gratis parkeren voor mantelzorgers mogelijk te maken. We zijn verder blij dat problemen bij VV Dubbeldam en Oranje Wit aangepakt worden en dat het Wantijbad en De Dubbel behouden blijven.
De coalitiepartijen willen verder de komende jaren vol in blijven zetten op het creëren en behouden van werkgelegenheid. Dat willen wij doen via een regionaal arbeidsmarktprogramma.
Met BVD, VVD en CU/SGP zijn er verder heldere afspraken gemaakt over de stabiliteit van de financiën zonder de lasten voor burgers te verhogen. In het programma staat daarom ook dat we in de gemeenteraad een kerntakendiscussie (wat doet de gemeente wel en wat niet) gaan voeren, zodat we eerst samen kijken naar waar de gemeente zelf kan bezuinigen. Ook hier geldt: meer samenleving, minder overheid.

Namens het CDA zal Bert van de Burgt terugkeren als wethouder. Hij wordt wederom verantwoordelijk voor Werk & Inkomen en Arbeidsmarkt & Onderwijs. Ook heeft Bert de begraafplaatsen, het project ‘Nieuwe Dordtse Biesbosch’ en het Leerpark in zijn wethoudersportefeuille. We hebben er als fractie alle vertrouwen in dat Bert zijn waardevolle werk voor de stad en regio met succes voort zal zetten.

Het gehele akkoord staat hier online.

 

.