SahinDiverse buurtbewoners hebben bij het CDA aangegeven dat de parkeerdruk op de Mauritsweg en omgeving hoog is. De parkeerdruk is met name doordeweeks erg hoog, waardoor buurtbewoners die van hun werk thuiskomen hun auto niet meer kwijt kunnen. Daarom is het voorstel vanuit een betrokken bewonersgroep om van de Mauritsweg en omgeving een blauwe zone te maken. In een blauwe zone kunnen buurtbewoners met een ontheffing parkeren, maar overige automobilisten maximaal twee uur. Op deze manier ontstaat er weer parkeerruimte voor de buurtbewoners. Het CDA gaat aan de slag met deze wens, maar raadpleegt eerst de buurt door middel van een buurtenquête. De suggesties van de omwonenden en de resultaten van de enquête worden meegenomen in de vragen die het CDA binnenkort zal stellen.