KeesDit stuk is onlangs verschenen in de Stem van Dordt:

Als familiepartij vindt het CDA het vanzelfsprekend dat ouderen samen oud kunnen worden. Dat lukt niet altijd in hun bestaande woonomstandigheden als zij door lichamelijke of geestelijke achteruitgang meer zorg nodig hebben. Als huisarts heb ik vaak meegemaakt dat ouderen uit elkaar worden gerukt omdat door dementie of een ernstige lichamelijke beperking de partner moet worden opgenomen in een verpleeghuis, terwijl de nog ‘gezonde’ partner door ouderdom nog nauwelijks de deur uit kan. Daarom pleit het CDA voor meer speciale zorgappartementen, zoals die nu al bestaan bij de Sterrenlanden. In dit soort appartementen kunnen mensen voor elkaar mantelzorgen met behulp van familie en de nabijgelegen zorginstelling. Zo worden mensen die soms wel 50 jaar bij elkaar zijn, niet uit elkaar gehaald in de laatste fase van hun leven. Als familiepartij steunt het CDA zorginstellingen die hier werk van maken van harte.

In het verlengde van de discussie over (ouderen)zorg vraagt het CDA ook aandacht voor de toenemende eenzaamheid onder ouderen. Zeker in Dordrecht, waar veel ouderen het niet breed hebben. Als huisarts zie je niet alleen de cijfers, maar juist ook de situaties achter de voordeur. Voor het CDA reden om het gratis vervoer voor 65+ voort te zetten voor mensen met een minder hoog inkomen en te pleiten voor meer geld vanuit de WMO en meer samenwerking in de wijk tegen eenzaamheid. Bij de uitvoering van de nieuwe wet zal dit onze bijzondere aandacht hebben.

Het verbeteren van de (ouderen)zorg begint bij meer financiële middelen van de landelijke overheid. We kunnen de situatie in Dordrecht alleen verbeteren als de problemen op de Dordtse werkvloer ook bij de landelijke politiek bekend zijn. In oktober komt daarom op ons verzoek CDA – Tweede Kamerlid en zorgwoordvoerder Mona Keijzer naar Dordrecht om te praten over de toekomst van de zorg. Meer informatie komt t.z.t. op onze website cdadordrecht.nl

Kees Rovers