Christiaan merkuurBegin dit jaar werd het CDA aangesproken door bewoners van de Mauritsweg over de parkeerdruk. Aangezien de Mauritsweg naast het station ligt en het Q-park niet optimaal wordt gebruikt, is de parkeerdruk doorgaans erg hoog. Naar aanleiding van deze signalen heeft het CDA een buurtenquête georganiseerd. Meer dan 60 omwonenden namen de moeite om te reageren en gaven een helder signaal: voer een blauwe zone in of desnoods een andere vorm van parkeerregulering, zolang de kosten maar laag blijven. Op basis van de uitkomsten van de enquête heeft onze fractie vervolgens samen met de bewoners vragen opgesteld en ingediend bij het college.

Helaas was de beantwoording van het college weinig toeschietelijk. Het CDA heeft daarom in oktober in de commissie gevraagd om dit dossier te bespreken, maar kreeg slechts de steun van de PvdA. Desalniettemin stond het dossier Mauritsweg afgelopen dinsdag toch op de agenda en kregen betrokken buurtbewoners de mogelijkheid om in te spreken. Een aantal buurtbewoners maakten, gesteund door diverse andere omwonenden die als toeschouwer aanwezig waren, inderdaad van deze gelegenheid gebruik om de parkeersituatie aan te kaarten. De verantwoordelijk wethouder deed naar aanleiding van het verhaal van de insprekers en de vragen/opmerkingen van diverse partijen de toezegging om contact te leggen over de inpandige parkeersituatie van de Prinsemarij en in januari terug te komen met een update. Na deze update volgt een groot gemeentelijk buurtonderzoek: de eerste stap op weg naar het aanpakken van de problemen.

CDA fractielid Christiaan Merkuur: ‘Samen de bewoners hebben we succesvol gestreden om dit onderwerp op de kaart te krijgen. Het is nu binnenkort aan de buurt om in het gemeentelijk onderzoek duidelijk te laten horen welke oplossing precies de voorkeur heeft. Als CDA houden we sowieso de vinger aan de pols als het gaat om de kosten van bijvoorbeeld parkeervergunningen. Ik hoop dat dit dossier ook een duidelijk signaal is richting andere mensen in de stad die met een probleem zitten, maar weinig contact hebben met de lokale politiek: een mailtje naar CDA@Dordrecht.nl krijgt altijd antwoord.’ Wordt vervolgd in januari.

 

 

Categorieën: Krispijn