KeesEind vorig jaar kwam het bericht naar buiten dat Stichting Present in de problemen zou komen doordat de steun vanuit de gemeente zou eindigen. Het CDA heeft het gemeentebestuur, gesteund door andere fracties, gevraagd met een oplossing te komen.

Eén coördinator van de Stichting Present stuurt meer dan 600 enthousiaste vrijwilligers aan, mensen die hard nodig zijn in onze Dordtse samenleving. De Stichting Present heeft geen grote kantoren en geen betaalde managers. Daarom vindt het CDA het belangrijk deze club te stimuleren met een subsidie.
Toen de gemeente Dordrecht deze subsidie niet meer verleende hebben verschillende maatschappelijke groeperingen zoals het Diakonaal Platform zich tot de politiek gewend. Het CDA heeft wethouder Karin Lambrechts gewezen op het nut van al die vrijwilligers en wij zijn blij dat zij met een oplossing is gekomen. Zij heeft een vertegenwoordiging van Stichting Present uitgenodigd en geadviseerd een nieuwe subsidieaanvraag te doen zodat zij die kan heroverwegen. Kees Rovers: “Een voorbeeld van verstandig leiderschap in een tijd van grote behoefte aan vrijwilligers.”

In de raadscommissie die de subsidie voor de Stichting Present diende te bespreken ging het in de woordvoering van andere partijen vervolgens over de procedure en over het feit dat er misschien anderen bij wie een subsidie was afgewezen zich ook opnieuw zouden melden. Afgezien van het feit dat het bij de Stichting Present om een veel kleiner bedrag gaat dan bij andere stichtingen, gaat het om keuzes maken. Het CDA staat voor vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor hun omgeving. De nut en noodzaak van vrijwilligers zijn voor het CDA zonneklaar en zij verdienen in de veranderde omstandigheden (met toenemende zorgtaken voor de gemeente) steun vanuit de gemeente.

Wij vinden niet dat de coördinatie van al het vrijwilligerswerk dan via het Vrijwilligershuis ( SSKW en MEE) hoeft te lopen. Het is een feit dat er nu eenmaal organisaties zijn zoals Het Rode Kruis en ook de Stichting Present , waaraan de vrijwilligers zich meer gebonden voelen dan aan het Vrijwilligershuis. En het zou toch zonde zijn (= je doel missen) als die vrijwilligers zouden afhaken als ze in het keurslijf van een Vrijwilligershuis worden gedwongen.