KFAGgDTwRecent is onze fractie aangesproken op de plannen rondom de brug bij de stadswerven. Betrokkenen zoals watersportverenigingen en binnenvaartschippers geven bij onze fractie aan dat de huidige plannen geen rekening lijken te houden met de veiligheid van de plezier- en binnenvaart. Op de locatie waar de brug nu staat ingepland zou er namelijk een stevige stroming staan, waardoor het voor wachtende binnenvaartschepen een lastige klus wordt om op gepaste afstand te blijven van plezierjachtjes en visa versa. Ook geven de betrokkenen aan dat er in de huidige plannen geen rekening lijkt te worden gehouden met het feit dat Rijkswaterstaat een 24/7 bemande post zal eisen, die logischerwijs het nodige zal kosten. Tot slot stellen de betrokkenen vraagtekens bij de opzet van de brug: een draaibrug zoals bij de Riedijkshaven lijkt de meest goedkope en meest efficiëntste oplossing, maar het is nog onduidelijk of een dergelijke brug wordt meegenomen als optie. Voor het CDA waren deze geluiden reden om vragen te stellen aan het college, zodat er meer duidelijkheid komt op deze punten. Onze fractie heeft daarom deze vragen verzonden. Het college heeft 6 weken de tijd om te reageren. Wordt vervolgd!