ZaldxabJaPOp een middag in april ga ik op bezoek bij stichting Wijk voor Wijk aan de Troelstraweg in de wijk Crabbehof. Tijdens de dagelijkse, gezamenlijke lunch maak ik kennis met de twee projectleiders en de medewerkers van de stichting. Er hangt een goede sfeer en ik krijg een paar lekkere bitterballen op mijn brood. Deze worden wekelijks gefrituurd door een 102 jarige flatbewoner, die op deze wijze zijn steentje bijdraagt. Tijdens de lunch en tijdens de afwas hoor ik van de medewerkers hun indrukwekkende verhaal en hoe belangrijk deze participatieplek voor hen is. In eerste instantie werd de komst van het project in de buurt argwanend bekeken. Er werd immers een stukje openbaar groen aan de tuin toegevoegd voor opslag van het gereedschap en het looppad werd een aantal meters verlegd. Inmiddels is stichting Wijk voor Wijk echter niet meer weg te denken. Medewerkers met diverse achtergronden leveren ondersteunende diensten in de wijken Wielwijk en Crabbehof en zij worden erg gewaardeerd. Het gaat om schilderwerk, klusjes in huis en veel groenonderhoud bij de mensen thuis. Verder ruimden zij voor de gemeente het zwerfafval op in genoemde wijken en stimuleerden wijkbewoners hieraan mee te doen, maar hierover later meer.

Gedurende de middag kom ik steeds meer tot de overtuiging dat de projectleiders met hart en ziel voor deze bijzondere doelgroep werken. We hebben het over drop-outs en mensen die op latere leeftijd naar school gaan en werkervaring opdoen, tot ex verslaafden die bij de Hoop met succes een traject hebben doorlopen en op deze wijze zinvol werk kunnen doen met behoud van uitkering. Eén van de projectleiders heeft in het verleden een goed betaalde baan opgegeven om in de hulpverlening te kunnen gaan werken. Beiden geven zij het goede voorbeeld door niet in de hoogst mogelijke salarisschaal ingeschaald te staan en geen overuren te schrijven, hoewel deze wel degelijk gemaakt worden. Op deze manier houden zij budget over om de medewerkers een stimulerende vergoeding van €0,80 per uur uit te betalen. Iedere medewerker heeft een dossier met op maat geschreven doelen om te groeien in het leven en wordt hierop begeleid.

Op dit moment zijn er echter financiële zorgen. Het fijne hiervan kunt u lezen in de vragen die wij hierover hebben gesteld aan wethouder Reijnvaan. Het komt erop neer dat per januari 2015 het opruimen van het zwerfafval door de gemeente is aanbesteed aan een externe aannemer. Deze aannemer heeft ook een participatieopdracht gekregen, wat natuurlijk een hele andere aanpak en financiering vraagt. De aannemer wil het opruimen van het zwerfafval uitbesteden aan stichting Wijk voor Wijk. Hiervoor is echter zo’n laag bedrag beschikbaar dat hierdoor bij de stichting een begrotingstekort ontstaat. Dat probleem moeten de projectleiders met behulp van vrijwillige bestuurders het hoofd bieden en vraagt een grote inspanning en tijdsinvestering. Dat gaat dan weer ten koste van het werk waarvoor zij zijn opgeleid: de begeleiding en rehabilitatie van medewerkers. Wij vragen de gemeente deze last te verlichten en een oplossing te vinden voor het behoud van dit participatieproject.