Heijkoop_Peter-1Afgelopen weken is er veel gesproken over het voornemen van het stadsbestuur om het subsidiebeleid fors te herzien. Subsidies zijn niet langer vanzelfsprekend en er wordt nog meer creativiteit verwacht van subsidievragers om zelf fondsen en sponsoren te vinden. Het plan is om vanaf 2017 vanuit de gemeente een fonds in te richten en van daaruit met een frisse blik subsidieverzoeken te beoordelen.

Medio juni kwamen 60 insprekers in de raadscommissie bepleiten waarom de subsidie van de gemeente voor hun initiatief nodig is. Het was een nuttige avond en wij zijn trots op de vele mooie verenigingen en initiatieven in onze stad. Maar het moet met minder geld, dus dat betekent keuzes maken. Vanzelfsprekend heeft iedere politieke partij daarbij haar eigen ideeën, maar om een toekomstbestendig subsidiebeleid te kunnen voeren is een solide afwegingskader nodig. Kort gezegd leidt dat kader tot: wat wel, wat niet en onder welke voorwaarden.

Het CDA Dordrecht heeft de afgelopen jaren een herkenbare politieke agenda gevoerd met onze inzet voor vrijwilligers, (sport)verenigingen, zorg en kleinschalige (burger)initiatieven. Dat zien wij ook graag terug in het subsidiebeleid. Initiatieven en verenigingen die veel vrijwilligers aan zich weten te binden en middenin de samenleving staan hebben bij ons een streepje voor. Wij hechten aan (sport)verenigingen die draaien op vrijwilligers en goud waard zijn voor de stad, aan initiatieven die bijdragen aan een leefbare, gezellige buurt en aan evenementen met veel vrijwilligers die onze mooie stad ook buiten Dordrecht op de kaart zetten.

Het CDA zal zich hiervoor blijven inzetten en samen met onze collega’s in raad en college streven we naar een evenwichtig, activerend subsidiebeleid dat onze stad en haar inwoners versterkt.

Categorieën: Geen categorie