KeesAls iemand aanvullend verzekerd is, dan kan hij op kosten van die verzekering gebruik maken van de diensten van een ‘mantelzorgmakelaar’. Dat is iemand die weet welke regelingen er bestaan om het bestaan van een mantelzorger te verlichten. Zonder een aanvullende verzekering moet je inclusief BTW zo’n 70 euro betalen per uur om je te laten helpen.

Als wij ervan uitgaan dat mantelzorg onvermijdelijk is bij de veranderingen die zich in de zorg hebben voorgedaan, dan vraag je je af of er nou iemand moet verdienen aan hulp voor onbetaalde hulpverleners die hun naaste familielid of buur bijstaan. De overheid trekt zich terug, mensen worden “in hun eigen kracht gesteld” en dan lijkt het mij goed dat die zich terugtrekkende overheid daar een product bijlevert: mantelzorgmakelaardij. Ik bedoel hiermee dat ik het een duidelijke taak voor een sociaal team vind om mantelzorgers bij te staan. Welke regelingen er zijn om een PGB aan te vragen, welke voordelen er voor de mantelzorgers zijn dient te worden duidelijk gemaakt door het team dat er in de buurt is om mensen bij te staan. Tot nu toe zijn deze teams kennelijk vaak bezig met schuldenproblematiek, maar het zou goed zijn als zij zich ook open stellen voor vragen van mantelzorgers, die bij de zogenaamde keukentafelgesprekken op hun taak zijn gewezen…

Niet alleen mensen die aanvullend zijn verzekerd of die 70 euro kunnen betalen voor een consult bij de “mantelzorgmakelaar” dienen ondersteund te worden. Het CDA is voorstander van vrijwilligerswerk en van waardering voor mantelzorg, de plaatselijke overheid die de sociale teams financiert mag de aandacht voor mantelzorgers niet uitsluitend aan marktpartijen overlaten, de algemeen toegankelijke sociale teams horen hier een rol in te spelen.