studiesbelasting

Iedereen met familie werkzaam in/afhankelijk van de zorg weet dat de werkdruk voor het gewone personeel hoog is. Of, zoals de betrokkenen zelf vaak zeggen: ‘we kunnen de zorg nog bieden, maar van verzorgen is geen sprake meer’. Het uitdelen van pillen, een drankje en verzorging gaat doorgaans nog wel, al dan niet met behulp van stagairs en vrijwilligers, maar er is weinig tijd voor een ander wezenlijk onderdeel: aandacht.

Hoewel de Rijksoverheid nog steeds veel te zeggen heeft over een groot deel van de zorg, weigeren we als CDA om toe te kijken het personeel lokaal steeds verder in de knel komt. Als familiepartij staan we voor betrouwbare zorg en achter de mensen op de werkvloer. Zorgen voor elkaar, omkijken naar je familie en aandacht voor je naasten zijn bij uitstek het fundament van onze normen en waarden.

Wat voor het CDA dan ook direct opvalt bij het bovenstaande probleem, is dat niet iedereen het even nauw neemt als het gaat om algemene Nederlandse normen en waarden. Nog steeds blijken er namelijk 68 zorgbestuurders in deze regio en omstreken het normaal te vinden om meer te verdienen dan de Balkenendenorm. Het CDA vindt dit niet normaal. Het gaat om geld dat ten goede zou moeten komen aan de werkvloer en, bijvoorbeeld, dementerende mensen. Het is simpelweg niet met elkaar te rijmen dat de werkvloer elke dag weer met een minimale bezetting moet draaien, terwijl de top van een instelling salaris ontvangt boven de Balkenendenorm. Soms zelfs zoveel, dat je er meerdere fulltime ‘handen aan het bed’ voor in de plaats zou kunnen nemen. Onbegrijpelijk.

Publieke rechtvaardigheid

Binnenkort moet de gemeente de WMO weer aanbesteden. Alle zorgorganisaties mogen in principe meedoen met deze aanbesteding. Het CDA wil dat hier verandering in komt. Het is moreel onacceptabel dat er in Dordrecht zorgorganisaties actief zijn waar het geld niet gaat naar de werkvloer, maar naar de vakantievilla van de bestuurder. Daarom hebben wij in de regio een motie ingediend die oproept tot het uitsluiten van organisaties waar de Balkenendenorm wordt overschreden en het publiek maken van een ‘salarisschandpaal’. Dit laatste, zodat iedere Dordtenaar zichzelf middels een heldere lijst makkelijk kan informeren. En zodoende ook zelf kan besluiten of je zorg wilt inkopen bij een instelling waar buitensporige salarissen worden uitgekeerd aan de top.

De motie kon rekenen op brede steun, alleen de VVD en enkele leden van de CU/SGP stemden tegen het blokkeren van graai-instellingen. Wat het CDA betreft zijn dit soort instellingen niet welkom in onze stad en wij zijn dan ook blij dat de motie is aangenomen. We houden de komende aanbestedingen nauwlettend in de gaten.