Christiaan merkuurTijdens de begrotingsbehandeling, dit maal de begroting 2017,  heeft iedere fractie de mogelijkheid via moties knelpunten op te lossen:

In de afgelopen maanden was er veel te doen over de Wielborgh. Ouderen werden geconfronteerd met het wegvallen van voorzieningen en zekerheden. Terecht werd er, vanuit de samenleving, direct ingesprongen op de problematiek. Maar deze problematiek dwingt de samenleving wel om breder te kijken. De Wielborgh is immers niet uniek.

Het probleem van traditionele verzorgingstehuizen zit in de scheiding tussen wonen en zorg. De scheiding van wonen en zorg betekent concreet dat er minder plaatsen beschikbaar zijn in verzorgingstehuizen, omdat mensen langer zelfstandig thuis wonen. Maar het betekent natuurlijk niet dat het pand zelf kleiner wordt en dus de lasten voor de organisatie lager. Bezuinigingen zijn dan vrijwel onvermijdelijk, met alle negatieve gevolgen van dien. Een blik op de toekomst is dus noodzakelijk.

Als partij van de samenleving ziet het CDA kansen om ouderen(zorg) en welzijn met elkaar te combineren. Er bestaan al goede voorbeelden in Barendrecht en Rotterdam, waar een leegstaande vleugel wordt benut door een zorginstelling. Op die manier kunnen de interne voorzieningen voor ouderen wél worden behouden. Daarom heeft onze fractie samen met de VSP een motie (nummer 22) opgesteld om samenwerking tussen zorginstellingen makkelijker te maken. De verantwoordelijk wethouder heeft toegezegd hier werk van te gaan maken en samenwerking te stimuleren.