Het rommelt al enige tijd in de Cornelis de Wittstraat en omgeving. Dronken mensen, overlast door rotzooi en geschreeuw en vervuiling in de bosjes rondom de kerk. Reden voor het CDA om afgelopen augustus vragen te stellen aan het college. Het college antwoordde destijds dat cameratoezicht niet nodig zou zijn, maar plaatste kort hierop toch een mobiele camera. De camera verdween echter ook snel weer. In de tussentijd is de overlast weer toegenomen en zijn  de omwonenden het, terecht, zat.

Raadslid Christiaan Merkuur: ‘voor het CDA blijft de veiligheid voorop staan. De omwonenden hebben niets aan een halfslachtig optreden, er moet nu doorgepakt worden. De politie kan het niet alleen, ook de zorginstellingen in deze buurt moeten hun verantwoordelijkheid gaan nemen’. Reden voor onze fractie om wederom artikel 40 vragen te stellen aan het college.  Merkuur: ‘wij staan achter de buurtbewoners die de overlast zat zijn. Het college moet hard ingrijpen om de leefbaarheid weer te herstellen. Niet alleen hier en nu, maar in iedere straat waar verloedering en overlast dreigt. Een veilige straat, een veilige wijk, een veilige stad, dat is waar het CDA voor staat’.