Door Inge Mous.

BildergaardVrijdag 21 februari brachten Peter Heijkoop en Inge Mous een werkbezoek aan Paul Zuijdweg en Pharaïlda van de Velde. Zij zijn de initiatiefnemers van buurtinitiatief ‘Boomgaard Bildersteeg’. Paul vertelde hoe het idee is ontstaan. Paul en Pharaïlda wonen met hun drie kinderen in Stadspolders, vlakbij het stukje grond aan de Bildersteeg dat oorspronkelijk een boomgaard was.

Paul Zuijdweg vertelt dat de gemeente Dordrecht dit stukje grond 10 jaar geleden heeft aangekocht en er vanaf dat moment geen onderhoud meer aan heeft gepleegd. De fruitbomen zijn niet meer gesnoeid en inmiddels overwoekerd door bramen en andere planten. Het gebied is nauwelijks begaanbaar en op een enkele door kinderhanden gebouwde hut na, lijkt het er niet op dat er hier veel mensen komen. De hut staat echter symbool voor het plezier dat de kinderen van de families in Stadspolders hier kunnen beleven. Anders dan in de speeltuintjes kunnen zij hier in een natuurlijke omgeving spelen en in hun oude kleren en met kaplaarzen aan lekker vies worden. Kent u dat nog van vroeger? Echt CDA!

Meestal blijven ideeën, dromen en wensen onuitgevoerd. Soms wordt een idee als wens bij de gemeente gedropt en dan mag de gemeente verder uitzoeken wat die ermee doet. De Zuijdwegjes daarentegen gingen daadwerkelijk zelf aan de slag met hun idee, om het verwaarloosde stukje grond van de boomgaard weer toegankelijk maken voor de families in Stadspolders en voor hun kinderen.

Zij maakten er een buurtinitiatief van in het kader van het pilotproject ‘Stadspolders in Actie’, begeleid door erfbeheerder Marco de Keijzer van BTL (http://www.wijkendordrecht.nl/stadspolders/stadspolder-in-actie). Zij meldden het project aan voor de ‘Groen en Doen’ subsidie. De meer dan 400 stemmen op het project waren toch nog onvoldoende om voor de subsidie in aanmerking te komen, dus werd het project als wijkwens ingediend bij de gemeente Dordrecht. Als gevolg daarvan werd een eerste strook aan de buitenrand van het gebied gemaaid.

Voor een buurtinitiatief is de inbreng van andere wijkbewoners uiteraard gewenst en op 5 februari sprak Paul tijdens een drukbezochte buurtbijeenkomst over zijn plannen. Hoe de plannen zich verder zullen ontwikkelen is nog niet duidelijk.

Het CDA Dordrecht geeft Paul Zuijdweg en Pharaïlda van de Velde als nemers van een burgerinitiatief een pluim. Isaac Newton leerde ons al dat zaken die in rust zijn gewoonlijk in rust blijven en zaken die in beweging zijn de neiging hebben om in beweging te blijven. Burgerinitiatieven vragen om het zetten van een eerste stap. Het leven draait niet om de overheid noch om de markt, het gaat om u als burgers en dat ondersteunen wij van harte. Echt CDA!