Deze week sprak de commissie Fysiek over parkeren:

In het Politiek Akkoord 2014-2018 onderstreept de gemeente het belang van sport voor de gezondheid van haar inwoners. Bovendien wil Dordrecht zich graag profileren als sportstad. Uiteraard spelen de sportparken hierbij een belangrijke rol: zij bieden sportverenigingen letterlijk de ruimte om hun activiteiten te organiseren. Bovendien hebben de sportvelden, maar ook de bijbehorende clubgebouwen, een niet te onderschatten sociale functie.

Als we inzoomen op het sportpark aan de Noordendijk zien een tennisafdeling (ruim 340 leden), een biljartafdeling (ca. 50 actieve leden), korfbal (circa 650 leden) en een voetbalafdeling (ca. 1.200 leden). Oranje Wit beschikt over 7 sportvelden, waarvan 5 grasvelden, een zandveld en twee kunstgrasvelden.Met een dergelijk groot ledenbestand is Oranje Wit belangrijk voor de stad, zowel als het gaat om gezondheid als om normen en waarden.

Een mooie vereniging als Oranje Wit heeft logischerwijs voldoende parkeerplaatsen nodig. Daarom heeft de gemeente in overleg met de club 19 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. Als CDA zijn we hier blij mee, maar constateren tegelijkertijd dat dit een druppel op een gloeiende plaat is voor een sportpark met zoveel leden. Daarom heeft het CDA vorige week om een evaluatie gevraagd aan het college. Wij zullen de ontwikkelingen rondom parkeren en veiligheid blijven in de gaten houden van onze sportparken. De sportparken moeten immers ook bereikbaar zijn en blijven voor nood- en hulpdiensten.