Als verenigingspartij staat het CDA voor het aanpakken van problemen bij sportclubs. Daarom hebben wij op 12 september wederom aandacht gevraagd voor parkeren en veiligheid bij Stadspolder Oranje-Wit.

In de sportparkenvisie lezen we het volgende: “Het Park heeft op zaterdag te maken met parkeerproblemen. Daarnaast is de infrastructuur aan herziening/renovatie toe of laat de bereikbaarheid te wensen over. Dit geldt vooral voor de parken Stadspolder en Schenkeldijk.”

De gemeente heeft dus al ruim twee jaar geleden geconstateerd en vastgesteld dat aanpak van infra/parkeren van het sportpark stadspolders nodig is.

Het CDA constateert dat de parkeerproblematiek bij Stadspolder Oranje-Wit niet opgelost is met een aanleg van 19 parkeerplekken. De trainers, bezoekers en voorzitter die wij hebben gesproken noemen geheel of gedeeltelijk dempen van de sloot en hier eenrichtingsverkeer van maken een oplossing. Daarom willen wij  dat er een definitieve en structurele oplossing komt van het probleem door het geheel of gedeeltelijk dempen van de sloot tussen de parkeerhavens. We hebben de wethouder gevraagd om een toezeggingen te doen of er voor de begrotingsbehandeling een opzet voor een onderzoek kan komen.De wethouder komt met een schriftelijk antwoord naar CDA en de raad.