Christiaan merkuurDe Vrije Tuinder is een grote volkstuinenvereniging in het Dordtse Hout, tussen Wielwijk en Sterrenburg. De vereniging heeft 72 leden en zet zich actief in voor de samenleving en de omliggende wijken. In 2008 is besloten om De Vrije Tuinder te verplaatsen naar de Abraham Kuyperweg. Op het huidige terrein zouden dan woningen worden gebouwd. Dit zijn echter nog plannen van voor de crisis en het ziet er niet naar uit dat die plannen snel worden gerealiseerd.

De Vrije Tuinder heeft geen bezwaar tegen de verhuizing, maar het huidige terrein is wel erg prettig. Aangezien er nu toch niet wordt gebouwd, blijft de vereniging daarom graag zo lang mogelijk op de huidige locatie. De gemeente geeft tot dusver echter geen duidelijkheid over de termijn. Dat is vervelend, want je kunt natuurlijk geen vereniging besturen op basis van continue tijdelijke verlengingen. Daarom wil De Vrije Tuinder graag duidelijke afspraken maken. Als CDA, waarde hechtend aan initiatief vanuit de samenleving, vinden we dat niet onredelijk. Daarom hebben we vragen gesteld aan het college om de vereniging te ondersteunen. Het college heeft 6 weken de tijd om de vragen te beantwoorden.