Christiaan merkuurVoor de gemeenteraadsverkiezingen hebben bewoners van de Mauritsweg contact opgenomen met het CDA, omdat de parkeerdruk in de buurt erg hoog is. Buurtbewoners kunnen als zij ’s avonds terugkomen van hun werk hun auto niet meer parkeren, omdat de wijk vol staat met auto’s van forensen. Met de invoering van een blauwe zone wordt de parkeerduur beperkt tot 2 uur, zodat parkeren mogelijk blijft, maar de bewoners in de toekomst hun auto wél ergens in de buurt kwijt kunnen.Het CDA heeft destijds vragen gesteld over de situatie. In de beantwoording wees het college op de lange bureaucratische procedure die nodig is om een blauwe zone in te stellen. Volgens het college waren er nog niet genoeg officiële klachten over de parkeerdruk binnengekomen voor het in gang zetten van zo’n procedure.

Christiaan Merkuur: ‘Het motto ‘als mensen geen officiële klachten indienen, hoeft er niets te gebeuren’ gaat er bij het CDA niet in. Het zou juist andersom moeten werken: als er uit een wijk een helder, eensgezind geluid komt dan moet je dat oppakken vóór er serieuze klachten ontstaan. De buurtbewoners van de Mauritsweg gaven begin dit jaar zo’n duidelijk signaal: stel zo snel mogelijk een blauwe zone in. Als CDA hebben we vorige maand huis-aan-huis een enquête gehouden om te peilen hoe breed dit gevoel leeft. De uitslag laat aan duidelijkheid niets te wensen over: 95% van de buurt wil graag een blauwe zone instellen. Samen met de omwonenden heeft het CDA daarom wederom vragen gesteld aan het college. Ik hoop op een snelle aanpak van de verantwoordelijk wethouder.’